Välj vilket typ av test

Här kan du välja vilket av de två delproven du vill göra, provet i Ellära och radioteknik (inkl elsäkerhet) eller provet om Reglementen, lagar och trafikmetoder.

Provet i ellära och radioteknik består av totalt 43 frågor varav tre är frågor på elsäkerhet.
Provet om regler och reglementen består av 30 frågor.

Varje helt rätt besvarad fråga ger fyra poäng.

Gränsen för godkänt i teknikprovet är 152 poäng och de tre elsäkerhetsfrågorna måste vara helt rätt besvarade för att provet ska vara godkänt.
Gränsen för godkänt i provet om regler och reglementen är 105 poäng.

Observera att det kan vara flera alternativ som är rätt. I en del fall kan det också vara så att inget alternativ är rätt.